Хемороиди

Хемороидите представляват нормално съществуващи кръвоносни съдове, намиращи се в долната част на правото черво и ануса, които при определени условия се разширяват патологично, подобно на разширените вени на краката. Те се делят на външни и вътрешни, в зависимост от кръвоносните съдове, от които произхождат.

Симптоми

Симптомите на хемороидалната болест могат да бъдат:

 • кървене
 • болка или дискомфорт по време на изхождане
 • чувство на недоизхождане
 • сърбежи в аналната област
 • излизане на хемороидалните възли извън ануса

Причини за хемороидалната болест

Чести причини за получаването на хемороиди са:

 • запек
 • беден на баластни вещества хранителен режим
 • „заседнал“ начин на живот
 • физически натоварвания
 • бременност
 • наднормено тегло
 • наследствено предразположение
 • чернодробни заболявания

В зависимост от тежестта на заболяването се наблюдават 4 степени:

Хемороиди I-ва степен
Мековати възелчета, които се намират в аналния канал.

Хемороиди II-ра степен
Възли, които се подават извън ануса при напъване, след което се прибират бързо, спонтанно.

Хемороиди III-та степен
Възли, които се прибират обратно в ануса с помощ.

Хемороиди IV-та степен
Добре видими възли извън ануса, които не могат да бъдат прибрани обратно навътре или след прибиране излизат отново спонтанно.

Като съвременна алтернатива на “кръвната” хирургия, в практиката са се утвърдили различни неоперативни методики, които съставляват (напр. в САЩ и Канада) над 80% от всички интервенции, извършвани по отношение на хемороиди. Най-често използваните в нашата Клиника методики са:

 • Лигиране” или налагане на еластични пръстенчета от различни материи върху хемороидалните възли – това прекъсва кръвоснабдяването на възела и води до спонтанното му отпадане за около седмица, без болка и без допълнителна намеса. Процедурата се извършва при амбулаторни условия, с помощта на специален набор от инструменти и консумативи, като се избягва необходимостта от упойка.
 • Криодеструкция – Използувайки специална апаратура се извършва прецизно и селективно “замразяване” на хемороидите до –189оС. Хемороидалните възли загиват по време на процедурата, след което обработената тъкан се отделя спонтанно от организма. Това позволява третиране на хемороидите без болка, без необходимост от упойка, специален режим, диета или следоперативен болничен престой.
 • Инфрачервено или „лазерно“ коагулиране на хемороидалните възли – При тази методика се използува способността на лъчи със съответна дължина на вълната, да предизвикват коагулация на белтъчните молекули. Възлите се обработват на няколко етапа, като също не съществува необходимост от упойка и следоперативен болничен престой.

При всички изброени методики, лечението на хеморидалната болест се извършва в амбулаторни условия. В ануса се въвежда специален аноскоп (за еднократна употреба), през който хемороидалните възли се обработват в съответствие с избраната като най-подходяща за случая, методика. Процедурата е с продължителност не повече от 3-4 минути, безболезнена е, като не е необходимо прилагането на упойка. Обработените възли се отделят спонтанно от организма в рамките на няколко дни.

Индивидуално съобразената и правилно подбрана методика или комбинация от няколко разлини такива, предполага и по-добър краен резултат от лечението. За това е по-добре да говорите със специалист в областта.