Рак на дебелото черво

Ракът на дебелото и правото черво е третото по честота раково заболяване и второто по смъртност сред всички ракови заболявания. В държави като САЩ, в последните 15 години се наблюдава увеличаване на заболеваемостта, но спадане на смъртността от рак на дебелото черво, което се дължи на много причини, една от които е ранното откриване и отстраняване на полипи и други предракови заболявания. Факт е, че в САЩ понастоящем има над 1 милион лица, преживели рак на дебелото черво. При ранно откриване на предраковите състояния, преживяемостта е 100%, а при ранно откриване на раково заболяване – около 90%. За съжаление, с напредване на процеса, процентът на 5 годишна преживяемост намалява.

Фактори за развитието на рак на дебелото черво

Има няколко общоизвестни фактора за увеличаването на шанса за разбитие на рак на дебелото число. Списъкът по-долу не е в никакъв случай пълен и не може да ви служи като гаранция заместваща диагностиката. Бъдете внимателни и смятайте този списък само като допълнителна информация към посещението при лекар.

Фамилна обремененост

Данни за болен от рак на дебелото черво в семейството: Ако имате родственик от първа степен (родители, братя, сестри или деца), болен от рак или полипи, рискът от развитие на такъв и при Вас е повишен. Лицата, имащи близки родственици с дебелочревен рак, съставляват 20% от всички заболяли. Рискът е още по-висок, при наличието на родственик, заболял от рак преди 60 годишна възраст или при наличието на двама родственици, независимо от тяхната възраст.

Около 5% – 10% от заболелите имат наследствени генетични аномалии, водещи до рак. Това са Наследствена полипоза и Наследствен неполипозен рак, известен още като Синдром на Lynch.

Данни за вече преживян рак на дебелото черво

Ако вече сте имали доказан рак на дебелото черво, дори и отстранен напълно, Вие сте високо рисков за развитие на нов рак на дебелото черво. Шансовете за това са много високи, ако първото заболяване се е развило преди 60 Ви годишнина.

Данни за предшестващ полип на дебелото черво

Ако някога сте имали аденоматозен полип на дебелото черво, Вие сте с увеличен риск за развитие на дебелочревен рак. Това е особено валидно в случаите, когато полипът е бил голям или са установени няколко полипа.

Данни за хронично възпалително заболяване на червата – болест на Крон или Улцерозен колит

Това са заболявания, при които дебелото черво е възпалено през голям период от време. Ако Вие страдате от тези заболявания, трябва да се подлагате на скрининг още в ранна възраст. Често първият признак на развиващ се рак, може да бъде така наречената дисплазия. Тя се намира по лигавицата на дебелото черво и ректума и показва, че клетките покриващи ги, се видоизменят към ракови.

Възраст

Шансовете за развитие на дебелочревен рак значително нарастват при възраст над 50 години. Повече от 90% от хората, заболяли от рак на дебелото черво са на възраст над 50 години.

Приемане на богати на животински вещества храни

Американската ракова асоцияция (American Cancer Society) препоръчва консумацията на храни, богати на растителни вещества и ограничаване приема на храни, съдържащи мазнини (особено от животински произход); препоръчва да се приемането най-малко 5 порции от плодове и зеленчуци дневно, като се предпочитат и храни като черен хляб, ориз, макаронени изделия и боб.

Обездвижване и затлъстяване

Липсата на активен живот също може да доведе до рак на дебелото черво, както и много други болести. Рядко съществуват оправдания за застоял живот.

Диабет

Заболяването увеличава с 30-40% вероятността от развитие на дебелочревен рак.

Тютюнопушене

Увеличава риска с 30-40%. То е отговорно за развитието на 12% от т.нар. фатални дебелочревни карциноми. Почти всеки знае, че тютюнопушенето предизвиква рак в различни части на човешкото тяло поради директния контакт с дима (напр. устни, ларинкс, бял дроб). Малко известно е, че някои от карциногенните субстанции се адсорбират и разнасят с кръвоносната система, като увеличават риска от развитие на рак на бъбрека, пикочния мехур, матката и други органи.

Употреба на алкохол

Всички алкохолици, независимо от тежестта на алкохолизма са със силно завишен риск от развитие на рак на дебелото черво. Тази връзка се потвърждава по последни данни на Световната Здравна Организация.

Работа на нощни смени

Най-новите изследвания показват, че жени работещи най-малко 3 нощни смени на месец, в продължение на 15 години, имат повишен риск от развитие на дебелочревен рак.

Повечето от Програмите за превенция на дебелочревния рак препоръчват РАНЕН СКРИНИНГ (прегледи) на лица с повишен риск, различен от този при лица без риск!

Диагностика

Често хората не са сигурни дали е възможно ранното откриване на дебелочревни полипи и рак

Ракът на дебелото черво е единственият рак на вътрешен орган, който има доказан предшественик и това е полип, който не е злокачествен, но може да се превърне в рак. Ако ние сме в състояние на намерим тези доброкачествени полипи и да ги отстраним преди да станат злокачествени, то ние сме успяли да предотвратим появата на рака. Няма друг рак на вътрешен орган, който да има преканцерозна лезия. При откриването на абнормен растеж или полип в останалите органи, ракът е вече налице. Вие сами може да определите степеннта на Вашия риск, съгласно таблицата в края на страницата.

Една от основните дейности в Медицински център „Д-р Желязков“ е работата по Програма за превенция и ранно откриване на рака на дебелото черво, съгласно изискванията на American Cancer Society.

Най-простото изследване, което позволява на хирурга да опипа с пръст последните сантиметри на правото черво с оглед наличието на туморни маси е ректално туширане (дигитално изследване). То е задължително като начало на всички по-нататъшни изследвания. Скрининговите тестове се използуват за ранно откриване на заболяването, преди пациентът да има симптоми на рак. Скринингът означава, че ракът може да бъде открит в ранен, подлежащ на излекуване стадий и че ракът би могъл да бъде предотвратен чрез откриване и премахване на полипи, някои от които са канцерогенни. В процеса на скрининг се използват следните тестове:

В комплекса от тестове и изследвания се включват изследвания, които трябва да установят наличието на предраково заболяване или рак в ранен стадий.

Изследвания извършвани по Програма за ранно откриване и превенция

Трябва да се прави разлика между ранно откриване и превенция на дебелочревния рак. Това се налага поради факта, че:

Когато чрез колоноскопия се открие и премахне предраково заболяване – полип на дебелото черво, 100% от пациентите преживяват заболяването.
Когато ракът на дебелото черво е открит с колоноскопия, при пациент, без настъпили клинични оплаквания, 85 % от болните живеят 5 и повече години след откриването му.

Когато ракът на дебелото черво е открит с колоноскопия, при пациенти в напреднал стадий, с настъпили клинични оплаквания, не повече от 15 % от болните доживяват до 5-тата година след откриването му.

Не подценявайте проблема !!!

Не смятайте, че на Вас не може да се случи !!!

Консултирайте се с личния си лекар или със специалист и си правете редовни прегледи. За повече информация, говорете с тях, за да ви препоръчат колко редовно да правите прегледи и при кого.