Профилактика

Основна част от дейността на Медицински център „Д-р Желязков” се състои в промоция на здравословен начин на живот, както и в профилактика за основните и социално значими заболявания на дебелото черво.

За нас е неоспорим фактът, че много заболявания могат да бъдат лекувани, но много по-важно е те да бъдат профилактирани!